Contactgegevens
Kaleidoscope Travel S.R.L.
Calle Campero s/n, esq. Gral. Saavedra 
Samaipata - Bolivia
Tel. +591 3 944 6365
Cel. +591 726 10 416
E-mail: info@kaleidoscope-travel.com / kaleidoscopetravelsrl@gmail.com

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via bovenstaande contactgegevens.

Wij bieden services aan individuele reizigers en aan reisorganisaties voor hun klanten; individuele reizigers en reizigers in groepen. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens van de reiziger. Vaak werken we voor de uitvoering van onze serviceverlening samen met andere organisaties, bedrijven en personen.

Persoonsgegevens
Voor het gebruik van onze services vragen wij direct bij de reiziger, dan wel bij de vertegenwoordiger van de door de reiziger zelf gekozen reisorganisatie, bepaalde persoonsgegevens op van de reiziger, die wij vervolgens verwerken.

Deze persoonsgegevens zijn of kunnen zijn:

 • voornamen
 • achternaam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • paspoortnummer
 • vervaldatum geldigheid paspoort
 • nationaliteit
 • informatie die de klant zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier op onze website
 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • functie (indien de reiziger een vertegenwoordiger van een reisorganisatie is)
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in analytische cookies en surfgedrag op onze website
 • of de reiziger vegetariër is
 • of de reiziger een dieet (op medisch voorschrift) volgt
 • of de reiziger medische klachten heeft die we in acht moeten nemen in verband met de services die door of voor de reiziger bij ons geboekt worden

Cookies om website bezoek te meten
Op onze website worden standaard analytische cookies geplaatst. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina´s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.
Er worden geen cookies geplaatst voor advertentiedoeleinden.

Doeleinden
Wij beperken ons tot het verzamelen van die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het communiceren met en informeren van de reiziger dan wel de door de reiziger zelf gekozen reisorganisatie over de wensen van de reiziger met betrekking tot te verlenen services, via e-mail, per post, via social media of telefoon, evenals voor het organiseren, uitvoeren, reserveren en boeken van services waarover de reiziger, dan wel de door de reiziger zelf gekozen reisorganisatie, ons vragen stelt of waarvoor deze ons opdracht geeft.

Verstrekking aan derden
Wanneer de reiziger, dan wel de door de reiziger zelf gekozen reisorganisatie namens de reiziger, informatie bij ons aanvraagt over te verlenen services of services bij ons boekt dan geeft hij daarmee uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van de noodzakelijke persoonsgegevens van de reiziger en de doorgifte van persoonsgegevens van de reiziger aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de services.

Zo geven we persoonsgegevens van de reiziger bijvoorbeeld door aan hotels, operators, gidsen, vlieg- en busmaatschappijen, taxichauffeurs en -bedrijven om de reservering of boeking van een service bij de genoemde serviceverlener te realiseren.

Er zijn gewichtige redenen van algemeen belang op grond waarvan wij persoonsgegevens van de reiziger en indien van toepassing, gegevens van de door de door de reiziger zelf gekozen reisorganisatie tevens delen met de belastingdienst evenals met al dan niet financiële, toezichthoudende autoriteiten. Dit gebeurt zo mogelijk door ons administratiekantoor.

Wij zullen persoonsgegevens van de reiziger en indien van toepassing, gegevens van de door de door de reiziger zelf gekozen reisorganisatie niet doorgeven aan derden, tenzij dat nodig is om vragen over de gevraagde services te kunnen beantwoorden dan wel de gevraagde services te kunnen organiseren, uitvoeren, reserveren of boeken, of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Beveiligen en bewaren
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dat betekent bijvoorbeeld dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat wij het recht van de reiziger of de door de reiziger zelf gekozen reisorganisatie respecteren op inzage in de persoonsgegevens van de reiziger. Daarbij kan de reiziger of de vertegenwoordiger van de door de reiziger zelf gekozen reisorganisatie verzoeken om correctie of verwijdering van de persoonsgegevens van de reiziger. Verwijdering kan echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn en onze wettelijke verplichting tot het bewaren daarvan niet of niet langer aanwezig is.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 5 jaar. Dat wil zeggen dat wij persoonsgegevens 5 jaar nadat de reiziger bij ons services heeft genoten zullen verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de belastingdienst.

Services van derden
Wees ervan bewust dat deze verklaring niet van toepassing is op derden die mogelijk bij de uitvoering van services of een deel daarvan betrokken zijn. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.