Boeking en voorwaarden:

Boeking:

Als je een keuze hebt gemaakt uit ons aanbod van tours of als we een compleet programma met bijbehorend tarief zijn overeengekomen, gaan we graag voor je aan de slag.
De opdrachtbevestiging ontvangen we graag per e-mail.

Na ontvangst van de opdrachtbevestiging gaan we de reserveringen voor je maken. Hiervoor hebben we een scan van je paspoort en van dat van alle medereizigers nodig waaruit de volledige officiële namen, geboortedata, paspoortnummers en nationaliteit blijken. Je paspoort moet momenteel bij terugkeer in Nederland of België nog minimaal zes maanden geldig zijn. Wij kunnen niet altijd tijdig en volledig op de hoogte zijn van wijzigingen in regelgeving en je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

Mocht bij het maken van de reserveringen blijken dat bijvoorbeeld een hotel vol is op de gewenste dag, dan zullen we je daarover inlichten en in overleg een ander hotel voor je reserveren. Een dergelijke wijziging kan een (kleine) tariefwijziging in positieve of negatieve zin met zich meebrengen.
Als alle reserveringen bevestigd zijn, zullen we je daarover informeren. Je ontvangt dan ook de factuur.

We verwachten vervolgens een aanbetaling van 25% van het landarrangement bij boeking langer dan 6 weken voor aanvang van de tours of services, of een volledige betaling bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de tours of services.
In geval van een aanbetaling dient het resterende bedrag 6 weken voor aanvang van de tours of services in ons bezit te  zijn.

Indien je ook een of meerdere  vluchten in je programma hebt opgenomen en je wilt dat wij de tickets uitgeven dan ontvang je tevens de factuur hiervoor. Dit bedrag voor de vlucht(en) dient direct betaald te worden, omdat ook wij dit bedrag direct dienen af te rekenen met de vliegmaatschappij. Indien je langer dan 6 weken voor de aanvang van de tours of services boekt, kun je dit bedrag gelijk met de aanbetaling van 25% voor het landarrangement voldoen. Na ontvangst van de betaling voor het/de vliegticket(s) zullen we je deze meteen toesturen. Je kunt het/de e-ticket(s) printen en meenemen op je reis.
Het tarief van vliegtickets kan altijd wijzigen tot het moment dat wij het ticket definitief hebben aangekocht.
In het tarief voor vluchten is de luchthavenbelasting niet altijd inbegrepen. Deze dien je dan zelf op het vliegveld te voldoen.

Op sommige busstations in Bolivia wordt een belasting voor het gebruik van de terminal geheven. Ook deze dien je zelf ter plekke te voldoen. Het gaat om kleine bedragen.

Voor reserveringen vanuit het buitenland brengen we een bedrag aan boekings- en reserveringskosten in rekening van US-$. 30 per boeking.

Na ontvangst van de volledige betaling voor alle geboekte tours of services ontvang je de desbetreffende vouchers per e-mail van ons. We adviseren je de vouchers goed te controleren op juistheid voor wat betreft reisdata, namen, paspoortnummers etc. Indien je opmerkingen of vragen hebt over de vouchers dan verzoeken we je ons direct hierop te wijzen zodat wij de eventueel noodzakelijke aanpassingen meteen kunnen doen.

De vouchers kun je printen en ter plekke overhandigen aan de uitvoerder van de geboekte tour of service.

Algemene voorwaarden:

Het moge duidelijk zijn dat het ondernemen van en deelnemen aan reizen, trekkings, tours in groepen en toeristische activiteiten zoals expedities, jungle tours of welke andere door Kaleidoscope Travel S.R.L. georganiseerde activiteit dan ook, risico´s en gevaren met zich mee kunnen brengen.
Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • het reizen in een bergachtige omgeving;
 • het reizen per vliegtuig, auto, bus, jeep, boot, kano, rafts, fiets of elk ander vervoermiddel;
 • ongevallen of ziekten in afgelegen gebieden met weinig of geen medische faciliteiten en zonder evacuatiemiddelen;
 • ongevallen veroorzaakt door natuurgeweld;
 • wijzigingen in itineraria of afzegging van tours/trekkings of services ten gevolge van redenen buiten onze invloed of macht.

Het vorenstaande in overweging nemend verklaart Kaleidoscope Travel S.R.L. als uitvoerder danwel als intermediair tussen de deelnemer en de organisatie c.q. natuurlijk persoon die de tour of service uitvoert zoals beschreven in het itinerarium: touroperators, hotels, restaurants, transport of anderszins, niet verantwoordelijk of aansprakelijk te zijn voor onvolkomenheden, gebreken of fouten van deze organisatie of natuurlijk persoon. Dit houdt tevens fouten in zoals vertragingen, verlies of beschadiging van bagage of goederen, plaatstoewijzing in welke vorm van transport of hotelkamer dan ook, onverwachte afzegging van reserveringen of fouten van welke aard dan ook.
Kaleidoscope Travel S.R.L. zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke vertraging dan ook - en de consequenties daarvan -, verlies, verwonding of beschadiging van personen of eigendommen - direct of indirect - door gevaren, brand, defecten van machinerie of installaties, defecten van transportmiddelen, oorlog, opstootjes en rellen, quarantaine, stakingen, ongeregeldheden, diefstallen en roof, epidemieën, medische of douane restricties of voorschriften of welke andere oorzaak dan ook buiten haar invloed of macht. Kaleidoscope Travel S.R.L. aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het afsluiten van een verzekering voor de diensten van welke arts dan ook voor welke van de tours of services dan ook, noch is Kaleidoscope Travel S.R.L. aansprakelijk voor welk medisch noodgeval, kosten van evacuatie, uitgaves in verband met ongevallen, ziektes of overlijden, verlies ten gevolge van diefstal, of om welke omstandigheid dan ook opgelopen door een deelnemer aan een tour of service. Reizigers wordt geadviseerd een dergelijke verzekeringsovereenkomst in het land van herkomst af te sluiten. De deelname aan tours of services die georganiseerd worden door Kaleidoscope Travel S.R.L. vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de deelnemer. Overeenkomstig het bovenstaande zal de deelnemer geen protest aantekenen van welke aard dan ook tegen Kaleidoscope Travel S.R.L.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden:

Betalingsvoorwaarden:

1.) Als je in Bolivia bent en een tour of service bij ons boekt, dan kun je in overleg met ons, tijdig voordat de tour of service aanvangt:

I.    Cash op ons kantoor in Samaipata betalen in US-$. of in Bolivianos;

II.   Het bedrag voor de tour of service in US-$. of in Bolivianos op de door ons aan te geven rekening van onze bank in Bolivia storten;

III.  Betaling kan eventueel ook gedaan worden door overmaking via Western Union, in welk geval geen overmakingskosten door ons berekend zullen worden. Uiteraard zal Western Union je een commissie in rekening brengen voor hun service.

Er worden geen boekings- en reserveringskosten in rekening gebracht.

2.) Betalingen vanaf je rekening in het buitenland:

I.   Voor betalingen vanaf je rekening in het buitenland op onze bankrekening in Bolivia brengen wij geen overmakingskosten in rekening. Wél dien je bij overmaking uitdrukkelijk te vermelden dat de kosten voor de overmaking voor de verzender (dus voor jou) zijn, zodat het juiste bedrag op onze bankrekening aankomt. Mocht er toch een te laag bedrag op onze rekening aankomen dan zullen we dit tekort alsnog aan je in rekening moeten brengen.
Bij de betaling dien je tevens uitdrukkelijk aan te geven aan je bank dat je het bedrag in US-$. overmaakt, je moet het bedrag dus niet omrekenen naar Euros!
Nadat je de overmaking hebt gedaan verzoeken we je ons hierover te informeren, zodat wij onze bankrekening kunnen controleren en je een ontvangstbevestiging kunnen sturen. Het kan enkele dagen duren voordat de betaling door ons ontvangen is.

II.   Betaling kan eventueel ook gedaan worden door overmaking via Western Union, in welk geval geen overmakingskosten door ons berekend zullen worden. Uiteraard zal Western Union je een commissie in rekening brengen voor hun service.

Voor al de gecontracteerde tours of services dient een aanbetaling van 25% van het totaal overeengekomen bedrag voldaan te worden op de door Kaleidoscope Travel S.R.L. aangegeven bankrekening bij het boeken van de service. Het restantbedrag dient 6 weken voor aanvang van de service in het bezit te zijn van Kaleidoscope Travel S.R.L.
Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de tour of service dient het totaalbedrag meteen volledig te worden voldaan.

Annuleringsvoorwaarden *:

Indien de deelnemer aan een tour of service geboekt bij Kaleidoscope Travel S.R.L., om welke reden dan ook deze mocht willen annuleren, is geen volledige terugbetaling mogelijk. De kortingen zijn bij:

 • annulering tot 56 dagen voor aanvang van de tour of service: 15% van het overeengekomen bedrag;
 • annulering van 56 tot 28 dagen voor aanvang van de tour of service: 50% van het overeengekomen bedrag;
 • annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag voor aanvang van de tour of service: 75% van het overeengekomen bedrag;
 • annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag voor aanvang van de tour of service: 90% van het overeengekomen bedrag;
 • annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van aanvang van de tour of service of later zijn de annuleringskosten: het volledige overeengekomen bedrag.

* Voor tours naar Machu Picchu (Peru), gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden:

In afwijking van de annuleringsvoorwaarden voor alle overige tours en services, geldt voor de tours naar Machu Picchu de volgende korting bij:

 • annulering m.b.t. 2-daagse trekking in groep of privé, vanaf reservering tot 16 dagen voor aanvang trekking: $ 248 p.p.;
 • annulering/no show m.b.t. 2-daagse trekking in groep of privé, vanaf 16 dagen voor aanvang trekking: 100%;
 • annulering m.b.t. 4-daagse trekking in groep of privé, vanaf reservering tot 16 dagen voor aanvang trekking: $ 292 p.p.;
 • annulering/no show m.b.t. 4-daagse trekking in groep of privé, vanaf 16 dagen voor aanvang trekking: 100%.

De meeste vliegtarieven zijn onderhevig aan strikte reisvoorwaarden, onder andere hoge annuleringskosten. Voor de ticketprijzen kunnen dan ook afwijkende annuleringskosten van toepassing zijn die oplopen tot 100%. Kaleidoscope Travel S.R.L. gaat akkoord met volledige restitutie van een door de deelnemer gedane betaling in het geval de tour of service geannuleerd dient te worden door welke reden dan ook die binnen de invloedsfeer en macht van Kaleidoscope Travel S.R.L. ligt. Indien zich ongunstige klimatologische omstandigheden voordoen of indien externe gebeurtenissen de gebruikelijke gang van zaken in het land verstoren of wijzigen, behoudt Kaleidoscope Travel S.R.L. zich het recht voor de tour of service of een deel daarvan te annuleren, danwel de inhoud daarvan te wijzigen, altijd in het belang en voor de veiligheid van de reiziger. Bij annulering in verband met ongunstige klimatologische omstandigheden zal Kaleidoscope Travel S.R.L. op de terugbetaling 10% administratiekosten inhouden. Als de tour of service reeds is aangevangen, zal de deelnemer aanvullend de reeds gemaakte kosten verschuldigd zijn. In geval van wijziging, zal Kaleidoscope Travel S.R.L. een nieuwe calculatie maken rekening houdend met de wijzigingen. Betaling van de tour of service wordt beschouwd als instemming met de bovengenoemde voorwaarden.